متن و تصویر: مصاحبه‌ی بهمن محصص با مجله‌ی تلاش به سال ۱۳۴۷ را به صورت آنلاین این‌جا بخوانید یا در قالب فایل پی‌دی‌اف از این‌جا بگیرید.