باوند بهپور: مجسمه‌ی «بندباز» برای بهمن محصص به صورتی ویژه عزیز بود. در فیلم «فی‌فی از خوشحالی زوزه می‌کشد» می‌گوید: «مجسمه‌ی بندباز را که برای موزه‌ی هنرهای معاصر تهران ساختم کی می‌تواند بگوید کجاست؟ آن کار مال کسی نبود، متعلق به یک مملکت بود. در این کار حجم را در فضا نگاه داشته بودم. در فاصله‌ی سه‌متری زمین یک هیکل دومتری روی یک نقطه ایستاده. این‌ها اگر شعور داشتند می‌توانستند کلی پز این کار را بدهند.» اما خاص بودن این اثر صرفاً به استادکاری‌ به کار رفته در ساخت‌اش نیست (مجسمه‌های معلق و حتا متحرک قبل از محصص هم وجود داشته‌اند.) این اثر را باید اثری عاشقانه شمرد. ادامه‌ی مطلب »