باوند بهپور: حالا دیگر کلمه‌ای داریم به نام «چادرآرت» که گرایشی را در هنر معاصر ایران به‌خوبی و به‌طعنه توضیح می‌دهد. اما همچون همیشه، ایراد از شیوه‌ی بازنمایی است نه موضوع. سوژه‌ی این نقاشی محصص هم زنی چادری است، آن هم با تأکید بر چادر، اما محصصِ به‌اصطلاح «غربزده‌»، در دام رویکردی اگزوتیک نمی‌افتد که گویا در زمان او هم تازگی نداشته. در مصاحبه‌اش به تاریخ آبان ۱۳۴۳ در مجله‌ی آرش می‌گوید: ادامه‌ی مطلب »