باوند بهپور: این طرح روی جلد کتاب «ماخ‌اولا»ی نیمایوشیج مشخصاً اثری از بهمن محصص است و حرف اختصاری نام او را به عنوان امضاء دارد اما جایی دیگر به عنوان اثر او ذکر نشده است. تاریخ پایین نقاشی ۱۹۶۶ است و شش سال بعد از مرگ نیمایوشیج. محصص نه تنها تا آخرین روزها از نیما به عنوان بهترین دوست خود یاد می‌کند مکرراً با نقاشی‌هایش به او پرداخته است؛ از تصویرگری‌هایش (پس از مرگ نیما) برای اشعار او گرفته  تا پرتره‌هایی که از او کشیده (نظیر این یا این یکی). کلاً هم پرنده‌های او را تصویر کرده است. اما جغدی که این‌جا کشیده است که با سایر جغدهای محصص تفاوت دارد: بوفی کور است.