این پرتره‌ی نیما یوشیج اثر بهمن محصص امضاء او به فارسی را برخود دارد به تاریخ ۳۱/۱/۲۷ (تقریباً هشت سال پیش از مرگ نیما) و در تجریش کشیده شده است و شیوه‌ی رنگ‌گذاری ون‌گوگ را به خاطر می‌آورد. این تصویر در کتاب زیر به چاپ رسیده است:

فاطمه‌ رشوند (۱۳۷۷) زندگی نیما (تهران: شرکت توسعه‌ی کتابخانه‌های ایران)

این نقاشی این‌جا صحبت‌اش بود.