این نقاشی با عنوان «مادر» (که بی‌دست‌وپایی را نشان می‌دهد که بی‌دست و پایی دیگر را به جهان می‌آورد) این‌جا صحبت‌اش بود.