باوند بهپور: نقاشی هنر دیدن است نه کشیدن. اندام اصلی برای نقاشی کردن چشم است نه دست، برخلاف نوازندگی مثلاً. آن‌چه درباره‌ی «آموزش دست» در نقاشی می‌گویند بی‌معناست. تمرین نقاشی، تمرین برای تصحیح اشتباهات چشم است. به‌خصوص برای نقاشی همچون بهمن محصص، که حتا وقتی فیگوراتیو می‌کشد جهان بیرون را نقاشی نمی‌کند و به نادرستی دید دیگران ایمان دارد. او نقاشی‌اش را پیشاپیش در ذهن دارد و دیدش را نقاشی می‌کند نه منظره را. ادامه‌ی مطلب »