این مجسمه که در اصل برای ورزشگاه آزادی تهران ساخته شده بود اکنون در مجموعه‌ی ورزشی المپیک جزیره‌ی کیش است. این‌جا صحبت‌اش بود. مدل اولیه‌ی آن را این‌جا ببینید.