1

این نقاشی با نام «بازیگر پانتومیم» این‌جا صحبت‌اش بود.