این کلاژ محصص با عنوان «برای سومالی» این‌جا صحبت‌اش بود.