زهرا جعفرپور: این نقاشی را که محصص در بیست‌و‌یک‌سالگی کشیده این‌جا و این‌جا صحبت‌اش بود. (نقاشی در تجریش با تاریخ ۳۱/۹/۲ در سمت راست داخل تصویر به فارسی امضاء شده است).

از کتاب: «دنیا خانه‌ی من است (منتخبی از شعر و نثرِ نیما یوشیج، به مناسبت یک‌صدمین سال تولد نیما یوشیج)»؛ انتخاب، نسخه‌برداری و تدوین: سیروس طاهباز همراه با نقاشی‌های بهمن محصص؛ مرکز انتشارات کمیسیون ملی ایران در یونسکو؛ چاپ اول ۱۳۷۵.

از یادداشتِ گردآورنده: «… این کتاب مزین به آثار نقاشی هنرمند گرامی معاصر بهمن محصص است که نخستین‌بار است منتشر می‌شود. این نقاشی‌ها علاوه بر ارزش ذاتی، دارای ارزش تاریخی نیز هست، چرا که تصویر نیما در سال ۱۳۳۱ مستقیماً از روی چهره‌ی نیما کشیده شده است و تصویرهای شعرها هم، که مربوط به سال ۱۳۳۸ است، احتمالاً به نظر خود نیما رسیده است.»

نقاشی‌های محصص در آخر کتاب و روی کاغذِ گلاسه چاپ شده است.