متن و تصویر: نامه‌ی دوم بهمن محصص به احمدرضا احمدی را به صورت آنلاین این‌جا بخوانید یا به همراه دستخط او در قالب پی‌دی‌اف از این‌جا دانلود کنید.  نامه‌ی اول را این‌جا آورده‌ایم.