باوند بهپور: از کجا می‌توان دانست کودکی استعدادی کم‌نظیر در نقاشی دارد؟ اگر چنین نقاشی‌ای در سن هفت سالگی از زیر دستان‌‌اش بیرون آمد می‌توان مطمئن بود! این جمله‌‌های پیکاسو را شنیده‌ایم که: «هر کودکی نقاش است. مهم این است که شخص بتواند همچنان که بزرگ می‌شود نقاش باقی بماند.» یا که: «چهار سال طول کشید تا مانند رافائل نقاشی بکشم اما تمام عمرم را صرف کردم با بتوانم مانند کودکان نقاشی کنم.» نکته‌سنجی‌های این‌چنینی شنیده‌ایم. اما واقعیت این است که نقاشی‌های کودکان هم مانند بزرگسالان و بلکه بیش از ایشان می‌تواند ملال‌انگیز و کلیشه‌ای باشد. کودکان‌مان خانه‌هایی با سقف‌های شیبدار می‌کشند که در آن زندگی نکرده‌اند.

این تصویر از جزئیات سرشار است و متعلق به ذهنی است که در بیان بصری خود شیواست. دریچه‌های تخلیه‌ی آب و لنگری که از زیر آب در سمت راست تصویر دیده می‌شود از این‌جا نمی‌آید که زادگاه بهمن محصص رشت است و بندرگاه؛ و کشتی‌ها را از نزدیک تماشا می‌کرده؛ بلکه از دیدی حکایت دارد که بهتر از دیگران می‌دیده و می‌توانسته کاری کند که ببینند. ترکیب‌بندی درشت و سنجیده، هیکل بزرگ میانه‌ی تصویر، و پس‌زمینه‌ای که به کار برده، در کارهای بزرگسالی‌اش هم حضور دارد و تغییر نمی‌کند. این نقاشی، در همین حالت‌اش می‌توانست کاری از پل کله باشد. اما خوشبختانه از آن محصص است.