[…] فیلم کسی که در تاریکی نشسته و از دور شمع‌هایی نیمه آب‌شده را فوت می‌کند و بی‌آن‌که حتا یکی از شمع‌ها خاموش شود، زود درون پارافین‌شان فرو می‌روند و دیرتر از آن‌چه باید خاموش می‌شوند. این ویدیو را درون آینه‌‌ای رنگ‌و‌رو‌‌رفته می‌بینم و نسخه‌ی وارونه‌اش هم روی سقف پهن شده‌ است. با این‌که تمام مدت پخش به روبه‌رو نگاه می‌کنم، اما تصویر بزرگ‌تر شعله‌ها مدام گوشه‌ی چشم‌ام می‌لرزد؛ حرص می‌خورم که آن‌ همه بازدم به هدر می‌رود، این ماراتن مضطرب‌ام می‌کند. […]

این ویدیو این‌جا حرف‌اش بود.