نقاشی بهمن آزاد حس از‌دست‌رفتنی را بازتاب می‌دهد که بر روح جوان نسل‌اش حاکم است. او می‌داند چه چیزی را از دست می‌دهد: خودش را باور دارد و موقعیت و اتفاقات را مقصر می‌داند… آرم کفش ملی در پس‌زمینه‌ی سیل‌ حس اشتیاق به ساخت مکانی را تداعی‌ می‌کند که درآن رشد کرده‌ایم اما اکنون آن را همچون ویرانه‌ای در اطراف خود می‌بینیم. تلاش برای نجات هرچند غیرممکن بنماید هنگامی که نه راه خروجی از بحران وجود دارد و نه علاقه‌ای برای از دست دادن آن‌چه باقی مانده تنها کاری است که می‌توان کرد.

هرچند معلوم نیست انتخاب ابعادی به این کوچکی برای آثار چه ضرورتی داشته برای من محدودیت‌های نقاشان جوان را تداعی می‌کرد، آن‌هایی که می‌خواهند کارهای بزرگی انجام دهند اما به قابی کوچک محدود می‌شوند.