این عکس زیبا نیست. عکسی نیست که دوست‌اش داشته باشی و بخواهی آن را هر روز جلو چشم‌ات ببینی. پیامی هم نخواسته که داشته باشد. ارزش تاریخی هم پیدا نخواهد کرد چون نوشته روی کوه فاقد چنین خاصیتی است. این فقط یک عکس است از چیزی که پای کوه نوشته‌اند. اما با همه‌ی این‌ها که گفتم عکس خوبی است. ترکیب‌بندی‌اش عالی است و فضای جالبی دارد. این‌ها همه برای این‌که یک عکس را خوب بدانیم کافی است. اما با خودم فکر می‌کنم اگر کسی غیر از شهریار توکلی آن را گرفته بود آیا این‌قدر ارزش پیدا می‌کرد که روی دیوار یک گالری آویخته شود و حتی به قیمت بالایی فروخته شود؟