باوند بهپور: این نقاشی تئودور ژریکو این‌جا صحبت‌اش بود.