باوند بهپور: این دیتیل اثر ژریکو و محصص این‌جا صحبت‌اش بود.