این یکی از چهارده نقاشی گویاست که به نام «نقاشی‌های سیاه» معروف‌اند و بین سال‌های ۱۸۱۹ و ۱۸۲۳ کشیده شده‌اند و این‌جا صحبت‌اش بود.