نقاشی «سفرا»‌ی هانس هولباین که این‌جا صحبت‌اش بود.