بباوند بهپور: بهمن محصص از کارگردان فیلم «فی‌فی از خوشحالی زوزه می‌کشد» می‌خواهد که فیلم را با این شعر مارینو مارینی شروع کند: «ساختند، خراب کردند، و آوازی غمگین در دنیا باقی ماند.» برخی محصص را متأثر از مارینو مارینی می‌دانند که مثل محصص هم نقاش بود و هم مجسمه‌ساز. نقل‌قول محصص را مارینی در پای بزرگترین مجسمه‌ی اسب‌سوارش به سال ۱۹۵۹ نوشته بود. مجسمه در جای خود باقی نماند اما برخلاف مجسمه‌های محصص، سرنوشت‌اش این بود که پس از نوسازی پارک به سال ۱۹۹۶، در ورودی آن نصب شد و کل پارک را هم پارک مارینی نامیدند. این مجسمه اکنون در شهر لاهه در هلند قرار دارد.