عماد یک مدرن است، شخصی‌، گوشه گیر، بازیگوش و لذت‌طلب.

نمیشگاه اخیر‌ عماد یک مجموعه موفق و کامل است، به دور از هر پز و هر ایسم، بی‌نیاز به قلم زنی در باب فلسفه یا هر کثافتی که این روزهاتدریس می شود.

عماد از معدود هنرمندان ایرانی است که از فرایند تولید آثارش لذت می‌برد،  لذتی کامل در حین تولید اثر؛ که به خوبی هم به مخاطب منتقل می‌شود، مخاطبی که اندکی قدرت چشایی در فهم هنر داشته باشد.