این آثار عماد باری نوستالژیک دارند و به نظر می‌آید که بقایای صنعتگری پیش از مدرن ایران‌اند. اشیایی که نمی‌دانیم به چه کار می‌آیند و یا در قدیم چه استفاده‌ای داشته‌اند؛ شاید وسیله‌ای برای خیر مقدم به مهمان‌های یک مراسم سوگواری در نیمه تابستان. اما مهم نیست؛ چون انباشت تاریخ و رازآلودی‌‌شان کافی است تا آن‌ها را برای همیشه در گوشه‌ای از خانه یا ذهنمان نگه داریم. آثار عماد زیبایند با جنبه‌هایی تزئینی: آن‌که ناراحت است می‌تواند در خیابان‌های تهران بگردد و از زشتی عظیم  فضای شهری لذت ببرد.