آثاری هم هستند که مثلاً برخلاف این یکی که در همین نمایشگاه بود، بیننده را آزار می‌دهند. آزار هم جای خود دارد به‌خصوص در هنر معاصر که با روان‌شناسی پیمان خواهرخواندگی بسته است و کاتالوگی است از بیماری‌ها! با این حال، همیشه و همواره آزار در هنر استثناست و زیبایی‌شناسی در اوقات فراغت به توجیه زشتی نیز می‌پردازد.