این مجسمه‌ی «بندباز» که مجسمه‌های متحرک گابو و رودچنکو و کالدر و هنر جنبشی‌ (Kinetic Art) را به خاطر می‌آورد این‌جا صحبت‌اش بود. محصص مدل کوچکتری از این مجسمه را ساخته که می‌توانید این‌جا ببینید.