کار گالری فروهر در اجرای موسیقی زنده در گالری نه به عنوان «اجرا» بلکه به عنوان همراهی‌کننده ستودنی است. باید زمانی قدری هنرهای تجسمی و شنیداری‌مان را به هم نزدیک کنیم. کار مارتین شمعون‌پور به نوعی «تجسمی» بود. موسیقی‌ای که فضا می‌ساخت…