آلبرشت دورر، بوته‌ی بزرگ علف، ۱۵۰۳، آبرنگ و گواش روی کاغذ،۴۱*۳۲ سانتی‌متر، آلبرتینا، وین.

«بی‌اعتنا به حضور دروغ در خودش …»

این نقاشی هم اینجا صحبت‌اش بود.