سحر صمدیان: این تصویر، طبق سِفر آفرینش، راوی روز پنجم خلقت—آفرینش موجوداتِ دریا و آسمان—است. درحالی‌ که حیوانات خشکی، همچنان پشت سر خالق به انتظار روز ششم خلقت ایستاده‌اند، خدا-خالق در درخششی از نور طلایی، معلّق میان زمین و آسمان، مخلوقات جدیدش را حیات می‌بخشد. پرندگان را به پرواز در آسمان و ماهی‌ها را چون نیزه‌هایی درون آب به پیش می‌راند. ریتم چرخنده و پیچنده‌ی حیوانات در ترکیب‌بندی، استعداد بی‌نظیر نقاش را در بازنمایی حیوانات نشان می‌دهد: نمایش حیوانات عجیب و نادری چون تک‌شاخ، نهنگ دریایی و شترمرغ در این اثر، یادآور هدایایی است که در آن دوران از اقصا نقاط جهان به دربارهای شمال ایتالیا فرستاد می‌شد و به کرات در نقاشی‌ها و حکاکی‌ها هم به چشم می‌خورند. اما تینتورتوی ونیزی‌ مهارت ویژه‌ای صرف بازنمایی گونه‌های متنوع ماهی‌ها کرده: ماهی خاویار، ماهی آزاد و شاه‌ماهی. همچنین زندگی در مجاورت آب، تبحرش در نمایش احسن دستور خالق را به یاد می‌آورد: «باشد که فراوانی آب به پیش براند آبزیان‌اش را.» (سفر پیدایش: ۱:۲۰) ادامه‌ی مطلب »