باوند بهپور: یكی در جایی از دنیا از دوستش می‌خواهد که به او شلیک کند. یکی دیگر در جای دیگری از دنیا از او تبعیت می‌کند. از مردم می‌خواهد به او شلیک کنند. اما سر و رویش را می‌پوشاند. ماجرای او قدری رنگین‌تر است. و البته در زمینه‌ی اجتماعی بسیار متفاوتی. یکی تفنگ او را می‌شکند. او تفنگ شکسته‌ را به عنوان اثر هنری ارائه می‌کند که شاید شور به نظر بیاید. نگاه کنید، نگاه کنید، نگاه کنید. هنر معاصر این طور کار می‌کند.

یکی هم چند جمله کنار این تصویر می‌گذارد تا بگوید نگاه کنید به این‌که دارید نگاه می‌کنید. قبلاْ هم چند جمله‌ای کنار تصویر کسی گذاشته بود که از دوستش خواسته بود به او شلیک کند. تا بگوید نگاه کنید. این از همه شورتر.