سمیرا رحبانی در این سری از کارهایش قاب‌های پهنی را نقاشی می‌کند که دیوار را قاب می‌گیرند. بیننده‌ای که ضخامت کتاب «حقیقت نقاشی» را دیده باشد و از خود پرسیده باشد این‌ کتاب درباره‌ی چیست از دیدن این کار بی‌اختیار یاد کتاب دریدا خواهد افتاد. اما از این‌ها گذشته، مفهوم این آثار هم درباره‌ی هنر معاصر به طور کلی صدق می‌کند و هم وصف حال فضای هنری تهران است: خوب دیده‌ایم که چه اندازه حاشیه‌ها از متن مهم‌ترند.