این نقاشی محصص به نام «مینوتور در حال مرگ» این‌جا صحبت‌اش بود.