باوند بهپور: این دیتیل کلاژ محصص این‌جا صحبت‌اش بود.