بد نیست قدری دقیق شویم: حمیده رضوی دقیقاً چه کار می‌کند؟ تصویر شخصیتی معروف را کف زیرسیگاری نقش می‌کند (بازنماییِ بازنمایی) سپس آن را عکاسی می‌کند (بازنمایی مکرر) و کنار خود زیرسیگاری قرار می‌دهد. اما زیرسیگاری قابل استفاده نیست (چاپ روی آن برچسب شفاف است. می‌سوزد.) برای فروش هم نیست. ضمناً یک ویدئو از همین عکس‌ها را هم در نمایشگاه می‌گذارد. (بازنمایی مجدد.) عکس‌ها قیمتی حرفه‌ای دارند، بسیار بیشتر از پوستری از همین اشخاص اما زیرسیگاری از نوعی ارزان‌قیمت است. ته‌سیگارها را ابتدا به مثابه توهینی به این تصاویر، نوعی شمایل‌شکنی قلمداد می‌کنی، اما بعد نگاهت به رد رژ لب روی ته سیگار می‌افتد و این عادت سیگار کشیدن بازیگران هالیوود (که در همین عکس هم دیده می‌شود.) همه‌چیز را که سبک‌سنگین می‌کنی به این نتیجه می‌رسی که جنبه‌ی شمایلی این عکس‌ها بیشتر از جنبه‌ی شمایل‌شکنانه‌ی آن‌هاست و به خودت می‌گویی کاش زیرسیگاری‌ها در نسخه‌های متعدد برای فروش گذاشته شده بود و عکس‌ها برای تماشا.