«معجزه‌ی افتادن کودک از بالکن» اثر سیمونه مارتینی که این‌جا حرف‌اش بود.