باوند بهپور: چه قدر گرافیک دوران انقلاب با امروز فرق داشته، تعجب‌انگیز این‌که بدتر نبوده است! تایپوگرافی اساساْ بی‌اهمیت بوده انگار. همه‌چیز در خدمت این‌ بوده که حرف زده بشود به روشن‌ترین صورت. به سریع‌ترین صورت. و چه خوب که این قضیه پایه‌‌ی گرافیک باشد. شعاری که به آن اعتقاد داشته باشند به طور محسوسی با شعاری که به آن بی‌اعتقادند تفاوت دارد. اجرائیت‌اش فرق می‌کند. مثل این پوستر شیشه‌گران که عکسی از یک اجراست، هرچند شعاری …