این نقاشی با نام «حلبچه» این‌جا و این‌جا صحبت‌اش بود.