متن و تصویر:‌ یکی از مواردی که بهمن محصص به روشن‌ترین صورتی مواضع و عقاید خود را در باب نقاشی بیان کرده در مصاحبه‌‌ی مفصلی است با مجله‌ی «آرش» به تاریخ آبان ۱۳۴۳ که صورت کامل‌اش را به طور آنلاین در این‌جا آورده‌ایم. این اولین مصاحبه‌ی منتشر شده با محصص است و در مصاحبه‌های بعدی تا چهل سال بعد بسیاری از نظرهای بیان شده در این مصاحبه را تأیید و تکرار می‌کند. نسخه‌ی پی‌دی‌اف آن را می‌توانید از این‌جا دانلود کنید.