ناظم حکمت دو عکس از سالن‌های حراج آثار هنری را برداشته و به جای اثر در حال فروش عکس شهروندانی را گذاشته که شکنجه شده‌اند. اثر بسیار مستقیم است و بی‌هیچ کلمه‌ای، به عنوان یک اثر «هنر معاصر» تو را با این سؤال تنها می‌گذارد که هنر معاصر تا چه اندازه سیاسی است…