مجسمه‌های یاسمین سینایی در گالری سیحون در ارتباط با خود هنرمند تعریف و رمزگشایی می‌شوند. آن‌ها بسیار شخصی‌اند. بازتاب روحیات او و تجلی ‌‌بخش حسی کودکانه. دخترکانی لاغراندام با چشم‌هایی شیشه‌ای که معصومیت پنهان در چشمان شیطنت‌بار دختر‌بچه‌ها را بازتاب می‌دهند.

این عروس‌ها بیش از آن که شبیه زنانی باشند که شب عروسی خود را تجربه می‌کنند شبیه دختربچه‌هایی هستند که آرزوی معصومانه‌ای از یک بازی را در ذهن خود مرور می‌کنند. اگرچه  در نگاه اول به نظر می‌رسد سینایی دور از آنچه اطراف‌اش می‌گذرد تجربه‌ی شخصی‌اش را در خلوتگاه ذهن‌اش به گالری آورده است اما مطمئناً این عروس‌ها بازآفرینی آرزویی هستند که هر چه بیشتر بر عمر هنرمند افزوده می‌شود آن را دست‌نیافتنی‌تر می‌یابد.

معصومیت کیفیتی  است که هنرمند همچون بسیاری از انسان‌ها در خیال خود برای یافتن مصداقی عینی آن کند‌و‌کاو می‌کند.آن‌چه او یافته است عروسک‌هایی هستند بلند‌قامت با چشمانی مشتاق خوشبختی و سعادتی که به نظر می‌رسد از آن محروم‌اند….