پیمان گرامی: معمولاً در خوانش آثاری که جنبه‌ای تمثیلی دارند و خرده‌روایت‌های اسطوره‌ای فراوانی را تصویر می‌کنند، جست‌وجوی سرنخ‌ها و هیجان ناشی از کشف روایت‌های مرجع، مانع از مواجهه با وجود تاریخی اثر می‌شود. مثلاً در برخورد با نقاشی‌های هیرنیموس بوش و نقاشی‌هایش، کار در نهایت به فهرست کردن چند حکایت فرهنگ عامه‌ی فلاندر و روایت‌های کاتولیک عهد عتیق ختم می‌شود و مقداری تحیر از عجیب و غریب بودن آثار او. «وسوسه‌ی قدیس آنتونی» از موضوعاتی است که در سده‌های میانه و رنسانس بارها تصویر شده و یکی از الگوهای محبوب کلیسایی بوده. اما تابلوی سه‌لتی بوش در باب این موضوع را با توجه به تاریخ خلق آن (حدود ۱۵۰۱ م.) می‌توان فارغ از این کلان‌روایت‌، همچون گزارشی از وضعیت بشر در ابتدای ادراک‌اش از فردیت به مثابه صورتی از آزادی دید: انسان بی‌پناه و سرشار از دلهره‌‌ی سرگشتگی میان دوگانه‌ی «خیر و شر»، انسان پیش از شکل‌گیری مفاهیم «کامیابی و شکست» در فرهنگ بورژوازی سده‌‌ی بعد و اندکی در حاشیه‌ی اومانیسم در حال شکل‌گیری ایتالیا؛ بشری که از یک طرف با پشت سر نهادن اقتصاد فئودالی، هنوز در جست‌وجوی سازوکار رشد و ثبات ناشی از آن‌ها حیران بود و فردیت بیشتر در معنای تنهایی بر او سایه افکنده بود و از سوی دیگر این فردیت، او را به آرامش ناشی از بخشایش گناهان‌اش در پی نگارش اعتراف‌نامه و پرداخت مالیات آن به کلیسا مشکوک ساخته بود. در این نقاشی، در پلان جلو لتِ سمت چپ، جانوری را می‌بینیم که اسکیت به پا بر سطح یخ، عبارت FAT را به نوک گرفته و به سمت کشیش زیر پل در حرکت است. این می‌تواند برخوردی انتقادی و کنایه‌آمیز با مقوله‌ی «نامه اغماض» (letter of indulgence)، چندین سال قبل از جنبش اصلاحات لوتری باشد. هرچند می‌دانیم قصه‌های پندآموز در باب حیوانات و کتاب‌های خوابگزاری سده‌ی میانه منبع الهام بوش بوده، باز تشویق می‌شویم این را به تصویرگیری متکی بر الگوهای مرسوم آن دوران تقلیل ندهیم. برخلاف عرف رایج در هنر کلاسیک غرب و آثار این دوره که در آن‌ها برهنگی نماد تقدس است و پوشیدگی نماد کفر و بی‌حرمتی، برهنگی در این اثر در قالب فیگوری جنسی و عامل وسوسه برای قدیس آنتونی تصویر شده. گذشته از این‌ها، نباید فراموش کنیم که در این نقاشی با بروز توانمند تخیل روبه‌روییم، آن‌هم در دورانی که تخیل، ماشینی صرفاً در دست کلیساست و شکل فردی آن، دسیسه‌ی شیاطین تعبیر می‌شده. بر این اساس است که این نقاشی بوش را مانند غالب آثار او می‌توان فراتر از روایات تصویر‌شده در آن‌ها به چشم گزارشی کلی از جاندار در حال گذار از سده‌های میانه به رنسانس و فرایند دگردیسی و تناسخ او، و گذر از توده‌ی انسانی به پیکره‌ی منفرد انسانی دید و کل دفرمگی حادث بر پیکره‌ها را بر این مبنا تفسیر کرد.

فهرست مطالب پرونده‌ی بهمن محصص

• آثار

» نقاشی‌ها

لینک نویسنده موضوع
۳۹۹ کاترین ناهیدی فیگور بانداژ شده
۴۰۰ پیمان گرامی مینوتور و کودکان
۴۰۱ توکا ملکی نمای پنجره
۴۰۱ توکا ملکی مینوتور نشسته
۴۰۲ سپهر خلیلی مرد نشسته
۴۰۴ باوند بهپور طبیعت بی‌جان
۴۰۶ ایمان افسریان طبیعت بی‌جان
۴۱۰ هدا اربابی فیگور
۴۱۶ مرجان تاج‌الدینی فی‌فی از خوشحالی فریاد می‌کشد
۴۲۰ باوند بهپور کشتی
۴۲۲ بهمن کیارستمی کلاغ
۴۲۴ مرجان تاج‌الدینی سقوط ایکاروس
۴۲۵ علی گلستانه فیگور
۴۳۱ ژینوس تقی‌زاده مرد نشسته
۴۳۴ علیرضا رضایی مینوتور
۴۳۵ سپهر خلیلی مینوتور نشسته
۴۳۶ زرتشت رحیمی عقاب کور
۴۳۸ باوند بهپور طبیعت بی‌جان
۴۴۰ زروان روحبخشان مینوتور
۴۶۷ باوند بهپور آثار از‌میان‌رفته
۴۷۰ سپهر خلیلی مینوتور
۴۷۸ باوند بهپور پرتره‌ی مصدق
۴۸۹ باوند بهپور طبیعت بی‌جان
۴۹۲ مرجان تاج‌الدینی در کنار ساحل
۴۹۴ مرجان تاج‌الدینی  فیگور
۴۹۸ سپهر خلیلی امیرعباس هویدا
۵۰۰ زرتشت رحیمی کشتار ویتنام
۵۰۳ زرتشت رحیمی نقاشی انتزاعی
۵۰۹ زهرا جعفرپور در کنار ساحل
۵۱۰ زهرا جعفرپور رقص
۵۱۱ زهرا جعفرپور ماهیگیر
۵۱۲ زهرا جعفرپور The Virgin Merry
۵۱۳ زهرا جعفرپور  مینوتور در حال مرگ
۵۱۸ زهرا جعفرپور زوج
۵۱۹ باوند بهپور مرد
۵۲۸ باوند بهپور مرد نشسته
۵۳۲ سپهر خلیلی  عزای عمومی
۵۴۰ باوند بهپور طرفدار
۵۴۱ باوند بهپور مادر
 ۵۴۴ باوند بهپور پرتره‌ی نیما (۱۳۳۱)
۵۴۶ باوند بهپور بوف کور
۵۵۲ باوند بهپور زن چادری
۵۵۴ باوند بهپور خودنگاره‌های محصص
۵۵۵ باوند بهپور مقایسه‌ی ماهی‌های محصص
۵۶۳ باوند بهپور سه فیگور نقابدار
۵۶۶ مرجان تاج‌الدینی جنگ خلیج
۵۶۷ مرجان تاج‌الدینی حلبچه
۵۶۸ مرجان تاج‌الدینی ۱۷ شهریور
۵۷۲ مرجان تاج‌الدینی پرنده در کنار ساحل
۵۹۱ باوند بهپور بعد از نیمه‌شب آرام
۵۹۲ باوند بهپور بعد از نیمه‌شب آرام
۵۹۷ همایون عسکری سیریزی موتورسوار

» تصویرگری‌ها

۴۷۵ مرجان تاج‌الدینی روی جلد «نون والقلم»
۴۷۹ باوند بهپور خروس
۵۴۵ باوند بهپور پرتره‌ی نیما (۱۳۳۸)
۵۸۷ زهرا جعفرپور تصویرگری‌های محصص برای کتاب نیمایوشیج

» طراحی‌ها

۴۷۷ زهرا جعفرپور پرتره‌ی نیما (۱۳۳۱)
۴۸۳ باوند بهپور مرد نشسته
۴۸۷ باوند بهپور معاشقه
۵۲۲ باوند بهپور مرد بر پس‌زمینه‌ی سرخ
۵۴۵ باوند بهپور پرتره‌ی نیما (۱۳۳۸)

» کلاژها

۴۴۲ زرتشت رحیمی فریاد
۴۹۵ سپهر خلیلی فاجعه‌ی آفریقا
۴۹۷ سپهر خلیلی برای سومالی
۵۱۴ زهرا جعفرپور بازیگر پانتومیم
۵۲۵ پیمان گرامی حوا
۵۶۳ باوند بهپور سه فیگور نقابدار
۶۰۰ باوند بهپور برای مگریت
۶۰۱ باوند بهپور مراسم دوستانه‌ی عصرگاهی
۶۰۲ باوند بهپور خنده
۶۰۴ باوند بهپور آینه

» مجسمه‌ها

۴۰۱ توکا ملکی نشت نفت
۴۱۵ علیرضا رضایی فلوت‌نواز
۴۱۸ ثمیلا امیرابراهیمی زنی که آفتاب می‌گیرد
۴۲۷ مجید اخگر ماهی
۴۴۴ محمد قائد فلوت‌نواز
۵۰۲ علیرضا رضایی کشتی‌گیران
۵۰۵ باوند بهپور  بندباز
۵۰۸ باوند بهپور مقبره‌ی رضاشاه
۵۱۵ زهرا جعفرپور کشاورز
۵۱۶ زهرا جعفرپور لات
۵۱۷ زهرا جعفرپور جنگجو
۵۲۰ باوند بهپور فیگور
۵۲۱ باوند بهپور جعبه
۵۲۳ باوند بهپور کلاهخود
 ۵۲۶ باوند بهپور کشتی‌گیران
 ۵۲۸ باوند بهپور کشتی‌گیران
۵۴۲ باوند بهپور سوفی فن اسنبک
۵۴۳ باوند بهپور مادری
۵۴۷ باوند بهپور مارینو مارینی
۵۴۹ باوند بهپور فیگوری که لباس‌اش را بیرون می‌آورد
۵۵۰ باوند بهپور فرارسیدن بهار
۵۵۱ باوند بهپور عزادار
۵۵۸ باوند بهپور بندباز

• اسناد
» نامه‌ها

۴۴۵ متن و تصویر نامه‌ به احمدرضا احمدی ۱
۴۶۶ متن و تصویر نامه به احمدرضا احمدی ۲
۵۴۸ باوند بهپور نامه به ماهور احمدی
۵۸۶ متن و تصویر نامه‌های محصص به سهراب سپهری

» ویدئوها

۵۳۰ باوند بهپور/حسین حسینی چشم‌های محصص
۵۲۹ باوند بهپور/حسین حسینی نقاشی کردن محصص

» مقدمه‌‌ها

 ۴۸۶ زهرا جعفرپور مقدمه‌ی «صندلی‌ها»
۴۹۳ مرجان تاج‌الدینی مقدمه‌ی «ویکنت شقه‌شده»
۵۳۳ جوزپه سلواجی/مرجان تاج‌الدینی مقدمه‌ی کتاب اول محصص
 ۵۳۴ باوند بهپور مقدمه‌های کتاب‌های بهمن محصص

» مصاحبه با محصص

۵۸۳ مصاحبه با مجله‌ی «تلاش» (آذر ۱۳۴۷) باید پوسیدگی را از بین برد
۶۰۶ مصاحبه با مجله‌ی «آرش» (آبان ۱۳۴۳) گفت‌‌وشنودی با بهمن محصص نقاش
 ۶۰۳ مصاحبه در منزل احمدرضا احمدی (شهریور ۱۳۷۳) مصاحبه با بهمن محصص

» مصاحبه‌ با دیگران

۴۶۸ آیدین آغداشلو
۵۳۱ عباس مشهدی‌زاده
۶۰۹ جواد مجابی

» درباره‌ی محصص

۵۳۵ جواد مجابی بررسی آثار
۵۹۹ جلال‌ آل‌احمد به محصص و برای دیوار
۵۷۶ احمدرضا احمدی دریایی بی‌انتهاست که پایان ندارد
۶۰۵ جودت و پاکباز نقد نمایشگاه محصص

» گزین‌گویه‌ها

 ۶۰۸ از کتاب دوم محصص جملات قصار بهمن محصص

همه‌ی پست‌ها را این‌جا در کنار هم ببینید.