سپهر خلیلی: محصص می‌کوشد دو رویکرد را توأمان در کارش رعایت کند، یک اینکه نیروی مولد اثر به تعبیر خودش چیزی از جنس نیروهایی باشند که برای بقاء زندگی انسان بایسته‌اند، مثل خوردن، خوابیدن، یا ادارار کردن و دفع؛ از سوی دیگر این نیروی مولد با تصویری از تاریخ نیز گره خورد و متعهدانه موقعیتی برای واکنش نشان دادن به جامعه و تاریخ آن پدید آورد. در رویکرد نخست، نقاشی کردن در کار محصص همردیف نیروهای مولد زندگی‌ قرار می‌گیرد که به هیچ چارچوب خاصی متعهد نیستند جز پاسخ گفتن به ضرورتی زیستی و اخلاقی که از اسلوب معیشتی و حیاتی سربرآورده. اما از سوی دیگر، تعهد اجتماعی، یا لحظه‌ی گره خوردن هنرمند با اکنون به‌واسطه‌ی تولید هنری، مستلزم رعایت و بازنمایی لحظه‌ی تاریخی‌ است، یعنی هنرمند باید همان لحظه را با تمام فرم‌های حیاتی خود بازتولید و باز معنا کند. در چنین سطحی، فرم‌ها از آن شدت‌های حیاتی خالی می‌شوند و تصویر بیش از آن‌که بخواهد در پی بازنمایی رخداد یا تصویری از یک واقعیت باشد، واقعیتی برساخته از فرم‌ها، رنگ‌ها و ترکیب‌بندی خود را در میان می‌گذارد. این‌جاست که محصص به عنوان نقاش باید سیاست هنری خود را با همان چیزی که می‌کشد تبیین کند. بدین‌ترتیب، سیاست محصص را باید در میان استعاره‌هایی از فرم‌افتاده جست. آیا فرم و فیگورهای او می‌توانند سیاستی را جز همین سیاست بیولوژیک به کار بگیرند؟ در مجموع می‌توان گفت، واکنش بهمن محصص به تاریخ را می‌توان به نوعی استعاره‌سازی تعبیر کرد: برای مثال فیگوری را به یاد بیاورید که می‌خواهد فاجعه‌ی گرسنگی در افریقا را بازنمایی کند اما در نهایت استعاره‌ای از گرسنگی را به تصویر می‌کشد. اما واکنش به تصویر جنازه‌ی امیر عباس هویدا از این هم شاخص‌تر است؛ اهمیتی دارد که خود را از بستر تاریخی بیرون می‌کشد، تاریخِ زیسته، یا به بیان بهتر تاریخِ در جریان، که مثل گرسنگی در آفریقا و مرگ لوتر کینگ دور نیست. لحظه‌ی قهقهه‌ی شوم قاتلان و سکوت بی‌پایان مقتول. همین حضور بی‌پایان قاتل بر بالین مقتول است که نوعی تقابل را بر پرده‌ی نقاشی محصص متجلی ساخته. تقابل سیاهی و سفیدی که در آن نه سیاه، سیاه است و نه سفید، سفید. آلت شق و رق فیگور مرد اسلحه‌به‌دست، به خوبی به تفاسیر مردانه راه می‌برد اما گویی چیزی ورای این تفاسیر به جریان می‌افتد. چیزی نه از جنس نیت و معنا، نه از جنس بازنمایی. کار محصص، ساختن استعاره است. و در این‌جا استعاره‌ای از قاتل را با حالتی به تصویر می‌کشد که گویی قربانی، قربانی یک دسیسه‌ی شوم تجاوز شده است: همان چیزی که هویدا در آخرین مصاحبه‌اش با کریستین اوکرانت بدان اشاره می‌کند.

فهرست مطالب پرونده‌ی بهمن محصص

• آثار

» نقاشی‌ها

لینک نویسنده موضوع
۳۹۹ کاترین ناهیدی فیگور بانداژ شده
۴۰۰ پیمان گرامی مینوتور و کودکان
۴۰۱ توکا ملکی نمای پنجره
۴۰۱ توکا ملکی مینوتور نشسته
۴۰۲ سپهر خلیلی مرد نشسته
۴۰۴ باوند بهپور طبیعت بی‌جان
۴۰۶ ایمان افسریان طبیعت بی‌جان
۴۱۰ هدا اربابی فیگور
۴۱۶ مرجان تاج‌الدینی فی‌فی از خوشحالی فریاد می‌کشد
۴۲۰ باوند بهپور کشتی
۴۲۲ بهمن کیارستمی کلاغ
۴۲۴ مرجان تاج‌الدینی سقوط ایکاروس
۴۲۵ علی گلستانه فیگور
۴۳۱ ژینوس تقی‌زاده مرد نشسته
۴۳۴ علیرضا رضایی مینوتور
۴۳۵ سپهر خلیلی مینوتور نشسته
۴۳۶ زرتشت رحیمی عقاب کور
۴۳۸ باوند بهپور طبیعت بی‌جان
۴۴۰ زروان روحبخشان مینوتور
۴۶۷ باوند بهپور آثار از‌میان‌رفته
۴۷۰ سپهر خلیلی مینوتور
۴۷۸ باوند بهپور پرتره‌ی مصدق
۴۸۹ باوند بهپور طبیعت بی‌جان
۴۹۲ مرجان تاج‌الدینی در کنار ساحل
۴۹۴ مرجان تاج‌الدینی  فیگور
۴۹۸ سپهر خلیلی امیرعباس هویدا
۵۰۰ زرتشت رحیمی کشتار ویتنام
۵۰۳ زرتشت رحیمی نقاشی انتزاعی
۵۰۹ زهرا جعفرپور در کنار ساحل
۵۱۰ زهرا جعفرپور رقص
۵۱۱ زهرا جعفرپور ماهیگیر
۵۱۲ زهرا جعفرپور The Virgin Merry
۵۱۳ زهرا جعفرپور  مینوتور در حال مرگ
۵۱۸ زهرا جعفرپور زوج
۵۱۹ باوند بهپور مرد
۵۲۸ باوند بهپور مرد نشسته
۵۳۲ سپهر خلیلی  عزای عمومی
۵۴۰ باوند بهپور طرفدار
۵۴۱ باوند بهپور مادر
 ۵۴۴ باوند بهپور پرتره‌ی نیما (۱۳۳۱)
۵۴۶ باوند بهپور بوف کور
۵۵۲ باوند بهپور زن چادری
۵۵۴ باوند بهپور خودنگاره‌های محصص
۵۵۵ باوند بهپور مقایسه‌ی ماهی‌های محصص
۵۶۳ باوند بهپور سه فیگور نقابدار
۵۶۶ مرجان تاج‌الدینی جنگ خلیج
۵۶۷ مرجان تاج‌الدینی حلبچه
۵۶۸ مرجان تاج‌الدینی ۱۷ شهریور
۵۷۲ مرجان تاج‌الدینی پرنده در کنار ساحل
۵۹۱ باوند بهپور بعد از نیمه‌شب آرام
۵۹۲ باوند بهپور بعد از نیمه‌شب آرام
۵۹۷ همایون عسکری سیریزی موتورسوار

» تصویرگری‌ها

۴۷۵ مرجان تاج‌الدینی روی جلد «نون والقلم»
۴۷۹ باوند بهپور خروس
۵۴۵ باوند بهپور پرتره‌ی نیما (۱۳۳۸)
۵۸۷ زهرا جعفرپور تصویرگری‌های محصص برای کتاب نیمایوشیج

» طراحی‌ها

۴۷۷ زهرا جعفرپور پرتره‌ی نیما (۱۳۳۱)
۴۸۳ باوند بهپور مرد نشسته
۴۸۷ باوند بهپور معاشقه
۵۲۲ باوند بهپور مرد بر پس‌زمینه‌ی سرخ
۵۴۵ باوند بهپور پرتره‌ی نیما (۱۳۳۸)

» کلاژها

۴۴۲ زرتشت رحیمی فریاد
۴۹۵ سپهر خلیلی فاجعه‌ی آفریقا
۴۹۷ سپهر خلیلی برای سومالی
۵۱۴ زهرا جعفرپور بازیگر پانتومیم
۵۲۵ پیمان گرامی حوا
۵۶۳ باوند بهپور سه فیگور نقابدار
۶۰۰ باوند بهپور برای مگریت
۶۰۱ باوند بهپور مراسم دوستانه‌ی عصرگاهی
۶۰۲ باوند بهپور خنده
۶۰۴ باوند بهپور آینه

» مجسمه‌ها

۴۰۱ توکا ملکی نشت نفت
۴۱۵ علیرضا رضایی فلوت‌نواز
۴۱۸ ثمیلا امیرابراهیمی زنی که آفتاب می‌گیرد
۴۲۷ مجید اخگر ماهی
۴۴۴ محمد قائد فلوت‌نواز
۵۰۲ علیرضا رضایی کشتی‌گیران
۵۰۵ باوند بهپور  بندباز
۵۰۸ باوند بهپور مقبره‌ی رضاشاه
۵۱۵ زهرا جعفرپور کشاورز
۵۱۶ زهرا جعفرپور لات
۵۱۷ زهرا جعفرپور جنگجو
۵۲۰ باوند بهپور فیگور
۵۲۱ باوند بهپور جعبه
۵۲۳ باوند بهپور کلاهخود
 ۵۲۶ باوند بهپور کشتی‌گیران
 ۵۲۸ باوند بهپور کشتی‌گیران
۵۴۲ باوند بهپور سوفی فن اسنبک
۵۴۳ باوند بهپور مادری
۵۴۷ باوند بهپور مارینو مارینی
۵۴۹ باوند بهپور فیگوری که لباس‌اش را بیرون می‌آورد
۵۵۰ باوند بهپور فرارسیدن بهار
۵۵۱ باوند بهپور عزادار
۵۵۸ باوند بهپور بندباز

• اسناد
» نامه‌ها

۴۴۵ متن و تصویر نامه‌ به احمدرضا احمدی ۱
۴۶۶ متن و تصویر نامه به احمدرضا احمدی ۲
۵۴۸ باوند بهپور نامه به ماهور احمدی
۵۸۶ متن و تصویر نامه‌های محصص به سهراب سپهری

» ویدئوها

۵۳۰ باوند بهپور/حسین حسینی چشم‌های محصص
۵۲۹ باوند بهپور/حسین حسینی نقاشی کردن محصص

» مقدمه‌‌ها

 ۴۸۶ زهرا جعفرپور مقدمه‌ی «صندلی‌ها»
۴۹۳ مرجان تاج‌الدینی مقدمه‌ی «ویکنت شقه‌شده»
۵۳۳ جوزپه سلواجی/مرجان تاج‌الدینی مقدمه‌ی کتاب اول محصص
 ۵۳۴ باوند بهپور مقدمه‌های کتاب‌های بهمن محصص

» مصاحبه با محصص

۵۸۳ مصاحبه با مجله‌ی «تلاش» (آذر ۱۳۴۷) باید پوسیدگی را از بین برد
۶۰۶ مصاحبه با مجله‌ی «آرش» (آبان ۱۳۴۳) گفت‌‌وشنودی با بهمن محصص نقاش
 ۶۰۳ مصاحبه در منزل احمدرضا احمدی (شهریور ۱۳۷۳) مصاحبه با بهمن محصص

» مصاحبه‌ با دیگران

۴۶۸ آیدین آغداشلو
۵۳۱ عباس مشهدی‌زاده
۶۰۹ جواد مجابی

» درباره‌ی محصص

۵۳۵ جواد مجابی بررسی آثار
۵۹۹ جلال‌ آل‌احمد به محصص و برای دیوار
۵۷۶ احمدرضا احمدی دریایی بی‌انتهاست که پایان ندارد
۶۰۵ جودت و پاکباز نقد نمایشگاه محصص

» گزین‌گویه‌ها

 ۶۰۸ از کتاب دوم محصص جملات قصار بهمن محصص

همه‌ی پست‌ها را این‌جا در کنار هم ببینید.